Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem danych osobowych Klienta jest Łukasz Kozłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Dietetyki ALIVIO, ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, NIP: 9472006865.
Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu:
realizacji usługi i/lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeśli
jest to niezbędne w tym celu, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w tym wystawienia rachunku lub faktury – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu spełnienia obowiązku prawnego.

 1. Dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały
  zebrane, w tym:
  w celu wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  w celu realizacji usługi, gdy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych wrażliwych Klienta, do czasu odwołania zgody na to przetwarzanie, bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone dostawcom usług teleinformatycznych i podmiotom prowadzącym obsługę księgową, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia dokumentacji lub rozliczenia podatkowego administratora danych.
 3. Podanie danych osobowych w celu umówienia wizyty, wystawienia rachunku lub faktury jest niezbędne. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. W sytuacji, w której administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywało wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych, z zachowaniem zasad wyboru podmiotów, spełniających najwyższe gwarancje ochrony danych.
 5. Klientom przysługuje w szczególności prawo:
  dostępu do treści danych osobowych, poprawiania danych, uzyskania kopii danych,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa), wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzanie danych klienta znajduje się na stronie:
https://alivio-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci/

Call Now Button