wizyta

wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna trwa ok. 25 minut. Podczas niej ocenie podlega plan żywienia, wprowadzone zmiany i efekty/postępy. Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji w planie żywieniowym.

Podczas wizyty kontrolnej ma miejsce również ocena masy i składu ciała, pomiary antropometryczne, oraz analiza dzienniczka żywieniowego (o ile pacjent będzie takowy prowadził).

W ciągu 48 godzin od odbytej wizyty pacjent otrzymuje drogą mailową zalecenia żywieniowe oraz ewentualne propozycje suplementacji, jeśli zachodzi potrzeba ich modyfikacji.

Przygotowanie do wizyty

Na pierwszą wizytę należy umówić się drogą telefoniczną lub mailową

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta trwa około 50 minut

Call Now Button