Test wodorowo-metanowy – skuteczna diagnostyka SIBO

WODOROWO-METANOWY TEST ODDECHOWY

Wodorowo-metanowy test oddechowy pozwala wykryć w oddechu badanego wodór i metan, produkowane w przewodzie pokarmowym przez bakterie i inne mikroorganizmy. W diagnostyce SIBO uznawany jest za złoty standard stanowiąc najprostszą, najbezpieczniejszą i nieinwazyjną metodę, za pomocą której jesteśmy w stanie zdiagnozować przerost bakteryjny w jelicie cienkim.

W naszym gabinecie test jest wykonany na najwyższej jakości analizatorze Quintron Breathtracker S.C., co pozwala na bardzo dokładny pomiar wodoru i metanu.

Warto rozważyć wykonanie testu jeśli odczuwasz niepokojące dolegliwości tj. bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, zaparcia, przewlekłe zmęczenie, zmiany skórne, stany lękowe czy bóle głowy. W przypadku pozytywnego wyniku w kierunku SIBO oferujemy odpowiednie wsparcie żywieniowe oraz suplementacyjne.

Szkolenie w wykonywaniu testu SIBO

Fot. Z dr Andreą Mannim, dyrektorem Quintron EU podczas szkolenia z obsługi urządzenia.

o sibo

SIBO czyli Small Intestinal Bacterial Ovegrowth jest to zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego i oznacza wzrost liczebności bakterii bytujących w jelicie cienkim ponad normę fizjologiczną. W jelicie cienkim flora bakteryjna jest znacznie uboższa niż w jelicie grubym i można w niej spotkać jedynie bakterie, które są w stanie przetrwać w trudniejszych warunkach. Choć jest ich tam niewiele, pełnią bardzo ważne funkcje jak m.in. pobudzanie wydzielania immunoglobulin A. Górny odcinek przewodu pokarmowego zawiera dużo mniej bakterii, ze względu na nieprzyjazne dla nich środowisko, na co wpływ na między innymi kwaśne pH żołądka, wydzielane do dwunastnicy enzymy trzustkowe, które działają bakteriobójczo, czy zawierający IgA śluz wyściełający błonę jelita. Nie bez znaczenia jest również wędrujący kompleks mioelektryczny, który usuwa z jelita cienkiego bakterie i pozostałości pokarmowe. Gdy któryś z mechanizmów nie pracuje odpowiednio, może dojść do nadmiernego namnożenia bakterii w miejscu, które nie jest do tego przystosowane, ale staje się dla bakterii tymczasowo przyjazne. Powodów występujących nieprawidłowości może być wiele, dlatego tak ważne jest, by za pomocą szczegółowej analizy przypadku, odnaleźć właściwą przyczynę wystąpienia przerostu. 

wodorowo-metanowe-testy-oddechowe

SIBO objawia się występowaniem różnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ale również ogólnoustrojowych. Do najczęściej występujących objawów zaliczają się wzdęcia, gazy, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, nudności, zmiany skórne czy zespół chronicznego zmęczenia. Objawy wywołane są przez gazy, które produkują bakterie w jelicie cienkim podczas żywienia się niestrawionymi resztkami pokarmowymi. Objawy ogólnoustrojowe są związane z antygenami bakteryjnymi. W przypadku nieszczelnej bariery jelitowej przedostają się one do krwi i są atakowane przez układ odpornościowy, który ich ścianki rozpoznaje jako endotoksyny. Bakterie, które w nadmiarze zasiedliły jelito cienkie zaburzają również wchłanianie składników odżywczych odpowiadając za ich niedobory, a także powodują dolegliwości gastryczne. Ze względu na to, że rozkładają żółć, ograniczeniu ulega absorpcja tłuszczów. To prowadzi do niedoborów kwasów tłuszczowych, a także witamin A, D, E i K. Nieleczone SIBO rozwija się powodując coraz więcej objawów. Im dłużej istnieje tym trudniej je wyleczyć. W przypadku występowania objawów wskazujących na SIBO niezwykle ważne jest, by poddać się diagnostyce w kierunku SIBO i w razie uzyskania pozytywnego wyniku podjąć się jego leczenia.

grafika bakterie sibo

diagnostyka

Objawy SIBO są wywoływane przez gazy, które produkowane są podczas fermentacji spożytych pokarmów przez mikroorganizmy. Są to wodór, metan i siarkowodór. W Polsce jak i w całej Europie najlepiej dostępny jest wodorowy test oddechowy, który bada poziom wodoru w wydychanym powietrzu badanego. W związku z tym, że test ten nie wykrywa metanu, w przypadku występowania przerostu metanowego, jego wynik będzie fałszywie ujemny. Największe prawdopodobieństwo na prawidłową diagnozę daje oddechowy test wodorowo-metanowy, w którym mierzony jest zarówno poziom wodoru jak i metanu. 

Test oddechowy w kierunku SIBO to najprostsza, najbezpieczniejsza, najbardziej dostępna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna. Polega na podaniu badanemu substratu, który ulega fermentacji, podczas której powstają gazy. Powstałe gazy trafiają przez krwiobieg do płuc, dzięki czemu możliwe jest ich wykrycie w powietrzu wydychanym przez badanego. 

Aby wynik testu oddechowego w kierunku SIBO był miarodajny należy przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim należy odczekać co najmniej 4, a najlepiej 5-6 tygodni po odbytej kolonoskopii, gastroskopii oraz antybiotykoterapii. Na 7 dni przed testem należy zaprzestać podaży środków bakteriobójczych (również naturalnych), probiotyków oraz leków z grupy IPP(przed odstawieniem leku warto skontaktować się z lekarzem). Na tydzień przed testem należy stosować dietę lekkostrawną, nisko fermentującą. Na test należy przyjść po minimum 12 godzinach na czczo, podczas których dozwolona jest podaż wyłącznie wody niegazowanej. 

Do diagnostyki SIBO wykorzystuje się również badanie posiewu aspiratu, polegające na pobraniu przy pomocy kapsuły na nitce treści jelitowej i wykonaniu posiewu. Warto jednak pamiętać, że jest to badanie inwazyjne. W przypadku, gdy podejrzewamy SIBO u osób po zakażeniu jelitowym pomocne w diagnostyce będzie badanie poziomu przeciwciał przeciw CdtB (cytotoksyczna toksyna bakteryjna B). Wówczas SIBO może mieć bowiem podłoże autoimmunologiczne.

dietoterapia

Leczenie SIBO nie należy do najłatwiejszych i w zależności od stopnia rozwoju przerostu i wyboru sposobu leczenia, może trwać nawet kilka miesięcy. Zastosowanie dietoterapii należy do najważniejszych elementów leczenia. 

Główną rolą dietoterapii w SIBO jest niedopuszczenie do ponownej kolonizacji nadmiernej ilości bakterii w jelicie cienkim. Podstawową zasadą diety leczniczej w SIBO jest zredukowanie ilości pokarmów odżywiających bakterie, które w zbyt dużej liczbie skolonizowały jelito cienkie. Najczęściej wykorzystywaną w dietoterapii SIBO strategią żywieniową jest low FODMAP, a więc dieta ograniczająca spożycie pokarmów z grupy FODMAP, którą w latach dziewięćdziesiątych, na podstawie badań prowadzonych przez Doktor Sue Shepcherd zaczęto stosować u osób z objawami zespołu jelita drażliwego. Strategię tą stosuje się w trzech etapach: pierwszy etap trwa 4-8 tygodni i wiąże się ze znaczącym ograniczeniem pokarmów high FODMAP, drugi etap trwa ok. 4 tygodni i ma na celu sprawdzenie tolerancji na poszczególne grupy produktów. Etap trzeci to zastosowanie indywidualnego planu żywienia z ograniczeniem pokarmów wywołujących objawy ze strony przewodu pokarmowego. W dietoterapii SIBO niekiedy wykorzystuje się również inne strategie żywieniowe takie jak m.in. Protokół dr Siebecker, dieta SCD czy dieta Cedars-Sinai.

grafika jelita sibo
Autor: Getty Images


Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kiedy warto wykonać wodorowo-metanowy test oddechowy SIBO?

Zmagasz się z którymś z poniższych objawów?
● objawy ze strony układu pokarmowego – częste wzdęcia, bóle brzucha, nieprzyjemne odbijanie, bolesne skurcze lub podobne zjawiska wywołujące silny dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, nudności, zgaga, zaparcia, biegunki (które
mogą pojawiać się naprzemiennie);
● objawy ogólnoustrojowe – zmęczenie, bóle mięśni, stawów, bóle głowy, zmiany skórne Powyższe symptomy mogą być związane z SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) – czyli przerostem bakteryjnym jelita cienkiego. Jeśli obserwujesz je u siebie, warto wykonać wodorowo-metanowy test oddechowy. To skuteczne i nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala wykryć zarówno SIBO, jak i nietolerancje pokarmowe.

Test oddechowy na SIBO – doświadczony dietetyk

W gabinecie dietetyki ALIVIO w Łodzi wykonujemy wodorowo-metanowy test oddechowy z wykorzystaniem zaawansowanego analizatora Quintron Breathtracker S.C. Metoda ta uważana jest za złoty standard w skutecznej diagnostyce SIBO, czyli przerostu bakteryjnego jelita cienkiego oraz nietolerancji pokarmowych. Wodorowo-metanowy test oddechowy jest badaniem nieinwazyjnym, w pełni bezpiecznym i bezbolesnym. W przypadku potwierdzenia zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u pacjenta, układamy odpowiednie plany żywieniowe oraz wsparcie suplementacyjne.

Call Now Button