wizyta

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta trwa około 50 minut. Podczas niej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny, ocena masy i składu ciała, a także pomiary antropometryczne.

Analizie podlega dzienniczek żywieniowy z ostatnich 72 godzin, aktualne badania laboratoryjne (o ile pacjent takowe posiada) oraz spis wszystkich przyjmowanych leków i suplementów diety.

Podczas pierwszej wizyty ma miejsce omówienie problemu. Pacjent otrzymuje wstępne zalecenia żywieniowe. Wspólnie ustalamy strategie działania.

W ciągu 48 godzin od odbytej wizyty pacjent otrzymuje drogą mailową zalecenia żywieniowe oraz ewentualne propozycje suplementacji.

Przygotowanie do wizyty

Na pierwszą wizytę należy umówić się drogą telefoniczną lub mailową

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna trwa ok. 25 minut

Call Now Button